Ние ♥ соблекувални!


Велат дека кога некој го сака она што го прави, ќе го види крајниот резултат. Ние во metalBox ја сакаме нашата работа, ги сакаме нашите ормани и веруваме дека токму вакви какви што се, го даваат квалитетот на  соблекувалните.


Во текот на последните 20 години, ние секогаш се трудиме постојано да ги развиваме нашите производи и услуги за да бидеме најпрактични за корисниците. Многу мали детали кои се скриени во нашиот мебел, нашиот комплетен сервисен пакет и внимание се насочени кон обезбедување орман според соодветна соблекувална.


Сметаме дека кога се работи за соблекувални, нашиот голем успех е што се повеќе и повеќе компании прво размислуваат за нас.


Петер Големи

управен директор