ГАРАНЦИЈА НА ДЕЛОВИ

Со нас не може да се случи да не можете да ги користите орманите кои сте ги купиле заради недостаток на резервни делови, брави или други додатоци. metaloBox гарантира дека делови за производите, ќе бидат достапни најмалку 5 години по купувањето. Реткост е да се потроши залихата на делот што треба да се замени и ние да не можеме да го направиме истото.


ГАРАНЦИЈА ЗА ПОВТОРНО КУПУВА

Орманите кои ги купувате од нас не стануваат безвредни. metaloBox гарантира дека на ваше барање ќе ги откупи од вас. Нормално, цената на откупот секогаш зависи од моменталната состојба на производите. 

 

ГАРАНЦИЈА ЗА СЕРВИСИРАЊЕ

Гардеробните ормани купени од нас секогаш ќе има некој да ги поправи. metaloBox нуди комплетна 3 годишна гаранција за своите производи (освен за брави), што значи дека во случај на правилна употреба, ние ќе ги поправиме истите бесплатно за кратко време. Освен тоа, metaloBox се обврзува да дојде на вашата локација и да ги поправи купените производи, ако тие се расипани, дури и подоцна, за надомест.