Ормани од лагер за само 2 дена

Ние испорачуваме во времето што е најсоодветно за вас. Ако сакате итно да ги обезбедите вашите простории со гардеробни ормари, тогаш може да ги испорачаме и инсталираме вашите ормани во рок од 1-2 дена. Ако вашата соблекувална не е подготвена, сеуште можете да сметате на нас, ќе стигнеме до оптималниот момент.


3 годишна гаранција

Гардеробните ормари купени од нас, секогаш има кој да ги поправи. Ние во metaloBox нудиме сеопфатна тригодишна гаранција за своите производи (освен за бравите), што значи дека при правилна експлатација, ние бесплатно ќе ги сервисираме во краток временски рок.Исто така metaloBox се обврзува да ги сервисира гардеробните ормари, купени од нас, надвор од гаранцискиот рок, за одредена надокнада.


Гарантирана за замена за 10 дена

Со гардеробните ормани купени од нас, во ретки случаи произлегува дека несоодветен тип е препорачан од нашиот претставник за продажба. Ако се случи во рок од 10 дена од купувањето да сфатите дека сте купиле несоодветен тип ормар, имате шанса да го замените.


Доживотна гаранција за откуп

Гардеробните ормани купени од нас не стануваат безвредни. metaloBox гарантира откуп на ваше барање. Цената на откупот, нормално, секогаш зависи од моменталната состојба на производите.


Откуп на користени ормари

Со metaloBox постои опција да ги отстраните користени ормари за соодветна цена. Ние ќе ја процениме состојбата на користени ормари бесплатно и ќе понудиме соодветна фер цена. Ние не само што ги земеме вашите стари гардеробни ормари, туку и монтираме нови, по систем на клуч на рака.


Сервисирање и гаранција на делови

Со нас не може да се случи да не можете да ги користите гардеробните ормани што сте ги купиле поради недостаток на резервни делови, брави или други додатоци. metaloBox  гарантира дека делови за производите што ги купувате ќе бидат достапни за минимум 5 години по купувањето. Редок исклучок е ако се потроши лагерот на некој дел што се одржува од metaloBox па да не можеме да го замениме истиот.


Монтажа по систем клуч на рака

Ние не само што ве снабдуваме со гардеробните ормани, ние исто така и ги монтираме. Покрај проверката на бравите, нашите експерти ги поставуваат шкафовите, ги прилагодуваат вратите и го земаат материјалот за пакување кој веќе не е потребен. За вас не останува ништо друго освен да добиете клучеви и да  уживате во конечниот резултат.


Гардеробните ормани за изнајмување

Понекогаш се потребни гардеробните ормани за повеќе луѓе отколку што имаме на располагање, но натаму дали тие треба да останат празни? Дали гардеробните ормани се постојан проблем за вас? Да купувате повеќе или не? Денес е беспредметно купување гардеробните ормани ако не сте сигурни дека ќе ги користите долгорочно. Многу од нашите партнери го користат пакетот за изнајмување на metaloBox (често заедно со купените ормари за да ги дополнат).