Понекогаш се потребни ормани за повеќе луѓе отколку што е бројот на располагање, но дали тие треба да останат празни?


ДАЛИ НЕДОСТИГОТ НА ОРМАНИ Е ПОСТОЈАН ПРОБЛЕМ ЗА ВАС? 

ДА СЕ КУПАТ ПОВЕЌЕ ИЛИ НЕ?

ДАЛИ МИСЛИТЕ ШТО ДА ПРАВИТЕ КОГА НЕКОИ ОРМАНИ ОСТАНУВААТ ПРАЗНИ?

ДАЛИ МИСЛИТЕ ДГА СО ТОА СТЕ ВО ЗАГУБА?


Се разбира, во право сте!


Денес е беспредметно купување ормани ако не сте сигурни дека ќе ги користите долгорочно. Многу од нашите партнери го користат пакетот за изнајмување на metaloBox (често заедно со купените шкафчиња за да ги дополнат).